• Strona główna
  • Strona główna

Kwalifikacje

Psycholog psychoterapeuta Edyta Podłuska. Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Słuchaczką 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Systematycznie poddaję swoją pracę superwizji u certyfikowanych przez PTP superwizorów psychoterapii.

Jestem mężatką. Mam troje dzieci.

Opieram swoją pracę na założeniach psychodynamicznych. Terapia ogniskuje się wokół wewnętrznych, w części nieświadomych konfliktów, mających istotne znaczenie dla funkcjonowania jednostki