• Strona główna
  • Strona główna

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

50-minutowe spotkanie mające na celu zorientowanie się w trudnościach i sytuacji zgłaszającej się osoby. Umożliwia to zaproponowanie właściwej formy pomocy.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna jest prowadzona w formie sesji psychoterapeutycznych, które odbywają się ze stałą częstotliwością (raz lub dwa razy w tygodniu) i w stałym terminie.

Psychoterapia krótkoterminowa

Wskazaniem do podjęcia tej formy terapii jest doświadczanie kryzysu spowodowanego trudnymi wydarzeniami życiowymi takimi jak strata, choroba, zmiana czy konieczność dokonania ważnego wyboru. Psychoterapia krótkoterminowa ma z góry ustalony termin zakończenia i trwa kilka miesięcy (nie dłużej niż dwadzieścia sesji).

Psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia długoterminowa polega na rozpoznaniu i głębszym zrozumieniu siebie - własnych uczuć, potrzeb, myśli i zachowań - w różnych sytuacjach. Docieranie do przyczyn mechanizmów działania jednostki prowadzi do pozytywnej zmiany w jej funkcjonowaniu i sprawia, że uzyskuje ona poczucie wolności, podmiotowości i sprawczości. Kończenie psychoterapii długoterminowej jest procesem, w którym terapeuta i pacjent wspólnie decydują czy wyznaczone cele zostały osiągnięte.

PSYCHOTERAPIA PARY

Psychoterapia pary sprzyja poprawie jakości związku. Dzięki niej partnerzy, którzy czują się bezradni wobec kryzysu: doświadczają napięcia w związku, uczestniczą we wzajemnym obwinianiu lub walczą ze sobą mają szansę zbliżyć się do siebie, uzyskać poczucie bezpieczeństwa i osiągnąć satysfakcję w relacji. Czas trwania terapii zostaje ustalony podczas spotkań konsultacyjnych w zależności od wyznaczonych jej celów oraz rodzaju trudności. 1,5 godzinne sesje terapeutyczne odbywają się raz na dwa tygodnie.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Polega na rozpoznawaniu problemów rodzinnych, docieraniu do ich źródeł oraz poszukiwaniu sposobów ich rozwiązywania. Rolą terapii jest pomoc rodzinie, by stawała się spójnym, bezpiecznym środowiskiem sprzyjającym realizacji potencjału wszystkich jej członków. Kilka pierwszych spotkań służy określeniu kierunku pracy terapeutycznej. W 1,5 godzinnych sesjach uczestniczą wszystkie osoby, które razem mieszkają.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA